فروش خودروی کارکرده

خودروی خود را به راحتی آگهی کنید و با تسهیلات بفروشید

ثبت نام

مشخصات خودرو
توضیحات
محل استقرار
تصاویر
قوانین
ورود/عضویت
ثبت نهایی
انتخاب طرح
نمایندگی

مشخصات خودرو
شماره شاسی (به طور کامل)
A 1
بیمه
تخفیف بیمه
کارکرد (کیلومتر)
1 2
ایرادات بدنه
شرح ایرادات بدنه
ایرادات فنی
شرح ایرادات فنی
توضیحات
توضیحات اضافی در مورد خودرو
محل استقرار خودرو
استان محل استقرار خودرو
شهر محل استقرار خودرو
محله بازدید (مثال: میدان پونک)
آلبوم تصاویر خودرو

کاربر گرامی بارگذاری حداقل یک تصویر الزامی می باشد.

بارگذاری تصاویر بیشتر (حداکثر تا چهار تصویر) اختیاری می باشد.

پس از اتمام مرحله بارگذاری تصاویر امکان تغییر تصاویر وجود ندارد پس در انتخاب تصاویر دقت فرمایید.


پذیرش قوانین

کلیه اطلاعات خودرو می بایست به طور دقیق و کامل به همراه شرح دقیق ایرادات بدنه و فنی تکمیل گردد .

مسئولیت و عواقب حقوقی ارائه اطلاعات نادرست و یا عدم ارائه اطلاعات کامل بر عهده کاربر سیستم می باشد.


ورود / عضویت
مشخصات خودرو
ایرادات بدنه
ایرادات فنی
توضیحات
محل استقرار خودرو
آلبوم تصاویر خودرو
انتخاب نمایندگی
استان
شهر
نمایندگی
قیمت فروش (ریال)